nlfrVóór 15:00 uur besteld, morgen in huis!
nlfrVóór 15:00 uur besteld, morgen in huis!
Betrouwbaar
Meer dan 20 jaar ervaring
Productontwikkeling
Webshop

BM-Algen Verwijderaar 10 L

 81,07 (incl. BTW)

33 op voorraad

Artikelcode: 1046 Categorie:
Beschrijving
Extra informatie

Toepassing
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:
1. bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
– bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
2. bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen; in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer-installaties en overige vormen van proceswater in de suiker- en voedingsmiddelenindustrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
3. bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt. Het middel is bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik.

Theoretisch verbruik
Houd rekening met een verbruik van 3 -5 m2  per liter. Gebruiksoplossing afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.

Eigenschappen

  • Biologisch afbreekbaar
  • Laat geen residu achter en is niet schadelijk voor de gebruiker
  • Bestemd voor professioneel en niet-professioneel gebruik
  • Preventieve werking tegen groene aanslag
  • Effectieve en veilig desinfectie van oppervlakken en materialen
  • Makkelijk toe te passen

Gebruiksaanwijzing

Ter verwijdering van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen. Grondig spuiten of borstelen met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water).Na enkele dagen dode wieren, algen, vuil enz. verwijderen door met een harde straal af te spuiten resp. af te schrobben. Deze reinigende nabehandeling behoeft niet noodzakelijk op korte termijn te gebeuren, omdat dit middel geen schadelijke nawerking en dampwerking bezit. Om deze redenen kunnen behandelingen ook nog tot kort voor het planten worden uitgevoerd.

Ter voorkoming van groene aanslag op ramen en materialen in lege kassen en warenhuizen.
– Op schone ramen spuiten met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water). In verband met de afwezigheid van schadelijke nawerking van dit middel en het geringe residu, behoeft en mag niet worden nagespoten. Door deze wijze van toepassen wordt het ontstaan van groene aanslag voor vele maanden tegen gegaan.
– Indien ramen (o.a. platglas) met de hand worden schoongemaakt (afschrobben) kan volstaan met een oplossing van 1,5% (15 mL per 1 liter water).

Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op muren, daken, tegelpaden, flagstones, grafzerken, ramen, bielsen, tuinmeubelen e.d.
Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 mL op 1 liter water). Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten. Houd huisdieren weg van de behandelde plekken, zolang deze nog vochtig zijn. Opmerking: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Veiligheidsvoorschriften
Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een Antigifcentrum of arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval. Bevat: didecyldimethyl. ammoniumchloride 100g/l.

Gewicht 10 kg
Afmetingen 29 × 19,5 × 27,5 cm